تصویر پروفایل

0

آگهی فروخته شده

8

تنظیمات کلی

تماس

159 بازدیدها
2 دی 1402

شرکت بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا فروش ای...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
157 بازدیدها
2 دی 1402

  شرکت بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا دی مت...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
140 بازدیدها
2 دی 1402

شرکت بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا فروش ای...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
152 بازدیدها
2 دی 1402

DCMدی کلرومتان حلال ایده ¬آلی برایانواع فرآیندهای ...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
152 بازدیدها
2 دی 1402

 شرکتبازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا پرکلروا...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
146 بازدیدها
13 آذر 1402

 شرکتبازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا بوتیل گ...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
154 بازدیدها
13 آذر 1402

SHAPE * MERGEFORMAT  شرکتبازرگانی شیمیایی...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
160 بازدیدها
1 آذر 1402

 شرکتبازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا فوم چوب...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
بالا