تصویر پروفایل

0

آگهی فروخته شده

8

تنظیمات کلی

تماس

67 بازدیدها
2 دی 1402

شرکت بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا فروش ای...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
65 بازدیدها
2 دی 1402

  شرکت بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا دی مت...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
58 بازدیدها
2 دی 1402

شرکت بازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا فروش ای...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
74 بازدیدها
2 دی 1402

DCMدی کلرومتان حلال ایده ¬آلی برایانواع فرآیندهای ...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
56 بازدیدها
2 دی 1402

 شرکتبازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا پرکلروا...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
50 بازدیدها
13 آذر 1402

 شرکتبازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا بوتیل گ...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
54 بازدیدها
13 آذر 1402

SHAPE * MERGEFORMAT  شرکتبازرگانی شیمیایی...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
66 بازدیدها
1 آذر 1402

 شرکتبازرگانی شیمیایی پارس یکتا پلیمر پویا فوم چوب...

قیمت در تماس

تهران تهرانپارس خیابان استخر به سمت میدان پروین برخیابان 218شرقی خیابان شهید احمد قمی پلاک 426 طبقه چهارم واحد 10
بالا