تعرفه تبلیفات

قیمت بسته های تبلیغاتی

برای نمایش طولانی مدت محصول خود و بیشتر دیده شدن آن یکی از بسته های زیر را تهیه کنید با تهیه هر بسته یک آگهی رایگان نیز به حساب کاربری شما لحاظ خواهد شد

تمدید و نردبان

7,000 تومان10,000 تومان
فروش
 • اعتبار: مادام العمر
 • تبلیغات: 1
 • تبلیغات بی نظیر: 30
 • بدون تصاویر : 5
 • مجاز به برچسب های : بله
 • دسته بندی ها : همه
اضافه کردن به سبد خرید

نمایش به مدت 120 روز

19,000 تومان30,000 تومان
فروش
 • اعتبار: مادام العمر
 • تبلیغات: 1
 • بدون تصاویر : 5
 • مجاز به برچسب های : بله
 • دسته بندی ها : همه
اضافه کردن به سبد خرید

نمایش به مدت 180 روز

25,000 تومان45,000 تومان
فروش
 • اعتبار: مادام العمر
 • تبلیغات: 1
 • بدون تصاویر : 5
 • مجاز به برچسب های : بله
 • دسته بندی ها : همه
اضافه کردن به سبد خرید

نمایش به مدت 250 روز

45,000 تومان80,000 تومان
فروش
 • اعتبار: مادام العمر
 • تبلیغات: 1
 • بدون تصاویر : 5
 • مجاز به برچسب های : بله
 • دسته بندی ها : همه
اضافه کردن به سبد خرید

نمایش به مدت 365 روز

75,000 تومان110,000 تومان
فروش
 • اعتبار: مادام العمر
 • تبلیغات: 1
 • بدون تصاویر : 5
 • مجاز به برچسب های : بله
 • دسته بندی ها : همه
اضافه کردن به سبد خرید

آگهی ویژه

45,000 تومان
 • اعتبار: مادام العمر
 • تبلیغات: 1
 • تبلیغات ویژه: 1
 • بدون تصاویر : 5
 • دسته بندی ها : همه
اضافه کردن به سبد خرید
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
 • Black Ace
بالا