تصویر پروفایل

0

آگهی فروخته شده

1

تنظیمات کلی

تماس

102 بازدیدها
2 دی 1402

به عنوان جایگزین سیستم های آببندی پایه قیری مورد ا...

70,000 تومان (ثابت)

آدرس دفتر تهران: خیابان حافظ- خیابان رودسر- نبش بن بست سوم- مرکز رشد و نوآوری دانشگاه خوارزمی- طبقه اول یال جنوبی تلفن:+98- 21- 88923145
بالا