تولید کننده انواع شینه های الومینیومی

قیمت در تماس

توضیحات

نوع : فروش
تاریخ : 2 دی 1402
وضعیت : استفاده شده
ضمانتنامه : بله
موقعیت : شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310، شرکت صاناکو

بزرگترينتامینکنندهپروفيلهايآلومينيوميصنعتيودر صنعت برق

توليدپروفيلهايازگروه 1000 تا 7000

تولید آلیاژهای آلومینیوم مورداستفاده در صنعت برق با قابلیت هدایت الکتریکی و حرارتی بالا

تواناكسترودانواعبيلتآلومينيوميازقطر6 تا 12 اينچ وتولید پروفیل تا سطح 3000*2000 میلیمتر

دارايپيشرفتهترينكورههايالقاييوكورههايبرقيانجامعملياتحرارتيوكارسرداكستروژنبادراختيارداشتنكورهحرارتيانحلالي( سولوشن ) وكوئنج

گستردهترينمجموعهدرزمينهساختقالبوسعتامكاناتوبهرهگيريهاابزارهايمطابقفنآوريروزدنيا

تلفنتماس :09122248359   WWW.ALNOVIN.COM

دفتر اراک : 72 – 08633554370    فکس : 08633554375

هنگام تماس با فروشنده برای دریافت یک معامله خوب، واسطه را ذکر کنید.

موقعیت

شهرک صنعتی خیرآباد، خیابان 310، شرکت صاناکو
نکات ایمنی برای معامله
  1. استفاده از مکان امن برای دیدار
  2. از معاملات نقدی خودداری کنید
  3. مراقب پیشنهادات غیر واقعی باشید
تماس با صاحب آگهی

تبلیغات

advertisment
بالا